Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Leverandør: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge, og utarbeider nasjonal statistikk for FoU og innovasjon i <i>næringslivet.<i/>.

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Nettside:https://www.ssb.no/
E-post:Ingen email oppgitt
Telefon:Ingen telefonnummer oppgitt

Datakilder