Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: NIFU: Faglig personale innenfor medisin og helsefag fordelt på institusjoner

Faglig personale innenfor medisin og helsefag fra NIFUs Forskerpersonalregister.
ID:83
Leverandør:NIFU
Sist oppdatert:2021-05-01
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i