Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Statistikk om
forskning og innovasjon
innenfor helse og omsorg

HelseOmsorg21-monitor (HO21-monitor) viser statistikk om forsknings- og innovasjonsaktiviteter innenfor helse og omsorg i Norge. Formålet er å samle relevant statistikk på ett sted og gi et godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger på alle nivåer.

I monitoren vil du finne interaktive figurer som viser statistikk om blant annet økonomiske og personalmessige ressurser, hvilke sykdommer det forskes på, forskningsresultater, og hvilke sykdommer som er utbredt i befolkningen.

HRCS

Resources HRCS

Dette er en side om klassifisering av helseforskning med Health Research Classification System HRCS. Her finner du verktøy og informasjon om hvordan systemet skal brukes.

Publikasjoner

Se publikasjoner

Trykk her for å se en oversikt over publikasjoner

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev!

For å holde deg oppdatert på nyheter og hva vi driver med, trykk på Abonner

Sist oppdatert datakilde

Nyheter