Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: NIFU: Norske doktorgrader – lærested

NIFU, Doktorgradsregisteret
Doktorgradsregisteret er et individregister som inneholder alle doktorgrader som er avlagt i Norge gjennom tidene. Registeret ajourføres hvert halvår på grunnlag av opplysninger fra lærestedene.
ID:3
Leverandør:NIFU
Sist oppdatert:2021-02-05
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i