Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Doktorgrader innenfor medisin og helsefag i Norge – lærested

Beskrivelse: Figuren viser antall doktorgrader innenfor medisin og helsefag avlagt ved norske læresteder.

Benytt filterboksen Figur for å vise fordeling på kjønn og statsborgerskap.