Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Doktorgrader i Norge – lærested

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser antall doktorgrader innenfor medisin og helsefag avlagt ved norske læresteder.

Benytt filterboksen Figur for å vise fordeling på kjønn og statsborgerskap.