Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: NIFU: FoU-utgifter 2

ID:56
Leverandør:NIFU
Sist oppdatert:2021-08-08
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i