Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: NIFU: FoU-utgifter helseregion

Datagrunnlaget for statistikken er av konfidensialitetshensyn ikke tilgjengelig.
ID:25
Leverandør:NIFU
Sist oppdatert:2021-08-08
Oppdateringshyppighet:Annenhvert år

Datagrunnlaget er brukt i