Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: SSB: Verdiskaping i helsenæringen

Datagrunnlaget viser verdiskaping i helsenæringen etter grupperte næringer. Se hvordan næringene er gruppert i merknader under.
ID:85
Leverandør:Statistisk sentralbyrå (SSB)
Sist oppdatert:2021-09-16
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i