Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: SSB: FoU-personale gruppert på kjønn

Data fra SSBs undersøkelse av FoU i næringslivet. Undersøkelsen omfatter alle enheter i næringslivet med minst 50 sysselsatte, I tillegg er alle enheter med 10-49 sysselsatte som rapporterte betydelig FoU-aktivitet i forrige undersøkelse tatt med, samt et tiifeldig trukket utvalg enheter. For 2006, 2008, 2010, 2012 og 2015 er også foretak med 5-9 sysselsatte er med i undersøkelsen.

Vi viser her kun statistikk for to helserelaterte næringer.

ID:19
Leverandør:Statistisk sentralbyrå (SSB)
Sist oppdatert:2022-09-22
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i