Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

FoU-personale i næringslivet

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: FoU-personale i de to næringene Farmasøytisk industri og Medisinske og tanntekniske instrumenter.
Datagrunnlag er SSBs undersøkelse av FoU i næringslivet.

FoU-personale omfatter alt personale direkte engasjert i forskning og utviklingsarbeid, inkl. administrativt personale, kontor- og hjelpepersonale, både i og utenfor en FoU-avdeling.