Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: NIFU: Nordiske doktorgrader – kjønnsfordeling

NIFU, NORBAL
NORBAL er en database som inneholder data om avlagte doktorgrader og doktorgradsstudenter i de nordiske og baltiske landene.
ID:16
Leverandør:NIFU
Sist oppdatert:2021-02-26
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i