Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: SSB: Nordiske doktorgrader innenfor medisin og helsefag – kjønnsfordeling

ID:16
Leverandør:Statistisk sentralbyrå (SSB)
Sist oppdatert:2022-12-06
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i