Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Doktorgrader i Norden – kjønnsfordeling (andel)

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser prosentvis fordeling på kjønn for doktorgrader avlagt innenfor medisin og helsefag.

Benytt filterboksen Figur nedenfor for å se fordeling på statsborgerskap eller totalt antall avlagte doktorgrader.