Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Doktorgrader i Norden – antall

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser antall avlagte doktorgrader innenfor medisin og helsefag i de nordiske landene.

Benytt filterboksen Figur nedenfor for å se fordeling på kjønn eller statsborgerskap.