Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Doktorgrader innenfor medisin og helsefag i Norden – antall

Beskrivelse: Figuren viser antall avlagte doktorgrader innenfor medisin og helsefag i de nordiske landene.

Benytt filterboksen Figur nedenfor for å se fordeling på kjønn eller statsborgerskap.