Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Doktorgrader i Norden – kjønnsfordeling

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser antall doktorgrader avlagt innenfor medisin og helsefag etter kandidatens kjønn og år for disputas.

Benytt filterboksen Figur nedenfor for å se fordeling på statsborgerskap eller totalt antall avlagte doktorgrader.