Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: SSB: Ressurskartlegging helseforetak og private, ideelle sykehus

Data fra kartlegging av ressursbruk til forskning i helseforetakene og private, ideelle sykehus.
ID:27
Leverandør:Statistisk sentralbyrå (SSB)
Sist oppdatert:2022-12-06
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i