Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Forskningsårsverk

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Viser antall utførte forskningsårsverk ved helseforetak og private, ideelle sykehus.

Tallgrunnlaget er innrapporterte tall fra helseforetakene og private, ideelle sykehus.