Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: SSB: Norske doktorgrader – statsborgerskap og kjønn

SSBs doktorgradsregister er et individregister som inneholder alle doktorgrader som er avlagt i Norge gjennom tidene. Registeret ajourføres hvert år på grunnlag av opplysninger fra lærestedene.
ID:15
Leverandør:Statistisk sentralbyrå (SSB)
Sist oppdatert:2022-12-06
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i