Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Doktorgrader i Norge – statsborgerskap

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser antall disputaser innenfor medisin og helsefag etter kandidatenes statsborgerskap på disputastidspunktet.

Benytt filterboksen Figur for å vise fordeling på kjønn og lærested.