Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: SSB: Driftskostnader til FoU i helsenæringen

Datagrunnlaget viser driftskostnader til FoU etter grupperte næringinger. Merk at næringene kan overlappe og kan ikke summeres. Kategorien A-N alle næringer viser totalen. Datagrunnlaget er basert på sammentillinger av statistikk utført av SSB på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartemetet i sammenheng med rapporten Helsenæringen - Sammen om verdiskaping og bedre tjenester.
ID:87
Leverandør:Statistisk sentralbyrå (SSB)
Sist oppdatert:2023-01-20
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i