Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Driftskostnader til forskning og utviklingsarbeid i helsenæringen

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser de ti største næringene etter driftskostnader til FoU. Merk at næringene kan overlappe og kan derfor ikke summeres. Kategorien A-N alle næringer viser totalen.

Bruk avkrysningsboksene til venstre for å legge til eller fjerne næringer