Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: SSB: Nordiske doktorgrader – statsborgerskap

ID:17
Leverandør:Statistisk sentralbyrå (SSB)
Sist oppdatert:2024-06-06
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i