Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Doktorgrader i Norden – statsborgerskap

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser antall avlagte doktorgrader innenfor medisin og helsefag i de nordiske landene etter kandidatens statsborgerskap på disputastidspunktet.

Benytt filterboksen Figur nedenfor for å se fordeling på kjønn eller totalt antall avlagte doktorgrader.