Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Doktorgrader i Norden – statsborgerskap (andel)

Beskrivelse: Figuren viser prosentvis fordeling av statsborgerskap for avlagte doktorgrader innenfor medisin og helsefag i de nordiske landene. Fordelingen gjelder kandidatenes statsborgerskap på disputastidspunktet.

Benytt filterboksen Figur nedenfor for å se fordeling på kjønn eller totalt antall avlagte doktorgrader.