Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: SSB: Sysselsetting i helsenæringen

Datagrunnlaget viser antallet sysselsate i helsenæringen etter grupperte næringer. Tallene viser til antall personer og ikke normalårsverk.
ID:86
Leverandør:Statistisk sentralbyrå (SSB)
Sist oppdatert:2021-09-16
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i