Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: SSB: Innovasjon i farmasøytisk industri

Uttrekk av statistikk fra SSB's undersøkelse av innovasjon i næringslivet.
ID:55
Leverandør:Statistisk sentralbyrå (SSB)
Sist oppdatert:2022-09-01
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i