Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Farmasøytisk industri – innovasjonsaktivitet

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser andelen foretak innenfor farmasøytisk industri som i løpet av treårsperioden undersøkelsen dekker har introdusert nye eller vesentlige endrede varer eller tjenester på markedet, tatt i bruk nye eller vesentlig endrede prosesser, introdusert organisatoriske endringer eller gjennomført markedsinnovasjoner, med mer.
Statistikkgrunnlaget er SSB's undersøkelse av innovasjon i næringslivet.

Benytt filterboksen Figur for å vise andel av innovative foretak innenfor farmasøytisk industri som oppgir ulike samarbeidspartnere som den viktigste for produkt- og prosessinnovasjoner.