Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: SSB: FoU-kostnader innkjøpte FoU-tjenester i næringslivet

Data fra SSBs undersøkelse av FoU i næringslivet. Tabellen dekker foretak med minst 10 sysselsatte. Virksomhetsfordelte tall. Det vises her kun statistikk for to helserelaterte næringer.
ID:28
Leverandør:Statistisk sentralbyrå (SSB)
Sist oppdatert:2021-04-04
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i