Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Innkjøpt FoU – næringslivet

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser kostnader til innkjøpt FoU-aktivitet gruppert på de to næringene Farmasøytisk industri og Medisinske og tanntekniske instrumenter.
Datagrunnlag er SSBs undersøkelse av FoU i næringslivet.

Innkjøpt FoU (ekstern FoU) omfatter innkjøpte FoU-tjenester utført av andre enheter, som bransje-/forskningsinstitutter, andre norske/utenlandske foretak etc. Mottatte tjenester fra andre enheter i konsernet omfattes også.