Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: SSB: Driftsutgifter til FoU innenfor det tematiske området Helse og omsorg etter sektor i 2007-2021

ID:29
Leverandør:Statistisk sentralbyrå (SSB)
Sist oppdatert:2023-07-31
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i