Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Driftsutgifter til FoU innenfor temaområdet Helse og omsorg etter sektor

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser driftsutgifter til FoU innenfor temaområdet Helse og omsorg som er en del av satsingsområdet Bedre offentlige tjenester i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 - 2024.
Statistikkgrunnlaget for denne figuren skiller seg noe fra øvrige figurer som viser driftsutgifter til FoU. Se merknader ovenfor.