Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: SSB: Faglig personale innenfor medisin og helsefag

Faglig personale innenfor medisin og helsefag fra SSBs Forskerpersonalregister.
ID:52
Leverandør:Statistisk sentralbyrå (SSB)
Sist oppdatert:2022-11-23
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i