Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: SSB: Forskere/faglig personale innenfor medisin og helsefag

Forskere /faglig personale innenfor medisin og helsefag fra SSBs Forskerpersonalregister.
ID:52
Leverandør:Statistisk sentralbyrå (SSB)
Sist oppdatert:2022-12-05
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i