Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: SSB: FoU-årsverk fordelt på institusjoner

Antall årsverk til FoU. Fra FoU-statistikk innhentet fra de forskningsutførende enhetene i UH-sektor, instituttsektor og helseforetakene
ID:82
Leverandør:Statistisk sentralbyrå (SSB)
Sist oppdatert:2022-12-05
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i