Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

FoU-årsverk – institusjon

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Antall utførte FoU-årsverk utført av forskere/faglig personale og teknisk-administrativt personale etter institusjon, helseregion og stillingskategori.
Statistikkgrunnlaget er nasjonal FoU-statistikk innhentet fra de forskningsutførende enhetene i UH-sektor, instituttsektor og helseforetakene.

Benytt filterboks Figur for å se FoU-årsverk fordelt på helseregion eller sektor.