Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: SSB: Samarbeidspartnere i farmasøytisk industri

ID:54
Leverandør:Statistisk sentralbyrå (SSB)
Sist oppdatert:2022-09-01
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i