Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Farmasøytisk industri – samarbeidspartnere

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser andel av innovative foretak innenfor farmasøytisk industri som oppgir ulike samarbeidspartnere som den viktigste for produkt- og prosessinnovasjoner.
Statistikkgrunnlaget er SSB's undersøkelse av innovasjon i næringslivet.

Benytt filterboksen Figur for å vise andel innovative foretak innenfor farmasøytisk industri etter innovasjonsaktivitet.