Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: SSB: Eksport og import av helserelaterte produkter.

Datagrunnlaget viser verdien av eksporterte og importere helsereltaterte produkter. Dette gjelder varer som hører under kategoriene farmasøytiske råvarer, farmasøytiske preparater, farmasøytiske produkter ellers, strålings- elektromedisinsk og elektroterapeutiske utstyr, og medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr.
ID:84
Leverandør:Statistisk sentralbyrå (SSB)
Sist oppdatert:2021-09-16
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i