Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: SSB: Driftsutgifter til FoU etter fagområde

SSB har statistikkansvaret for FoU-statistikk i universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene, mens Statistisk sentralbyrå har ansvaret for næringslivet. SSB har også ansvar for å sammenstille dataene til total FoU-statistikk for Norge.
ID:65
Leverandør:Statistisk sentralbyrå (SSB)
Sist oppdatert:2022-12-06
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i