Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Driftsutgifter til FoU etter fagområde.....

Beskrivelse: Figuren viser driftsutgifter etter fagområdene Humaniora, Samfunnsvitenskap, Matematikk og naturvitenskap, Teknologi, Medisin og helsefag og Landbruks-, fiskerifag og veterinærmedisin. Benytt filterboks Figur for å se driftsutgifter til FoU etter fagområde og sektor.