Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Driftsutgifter til FoU etter sektor

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser driftutgifter etter fagområdene Humaniora, Samfunnsvitenskap, Matematikk og naturvitenskap, Teknologi, Medisin og helsefag og Landbruks-, fiskerifag og veterinærmedisin - fordelt på sektor. Benytt filterboks Figur for å se driftsutgifter til FoU etter fagområde.