Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: NIFU: Driftsutgifter til FoU

NIFU har statistikkansvaret for FoU-statistikk i universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene, mens Statistisk sentralbyrå har ansvaret for næringslivet. NIFU har også ansvar for å sammenstille dataene til total FoU-statistikk for Norge.
NIFU statisikk
ID:4
Leverandør:NIFU
Sist oppdatert:2021-04-15
Oppdateringshyppighet:Annenhvert år

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i