Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Leverandør: Forskningsrådet

Forskningsrådet finansierer alt fra prosjekter og nettverkstiltak til sentre og infrastruktur, og gir også støtte til utvikling av fagmiljøene og forskning ved institusjoner. Søkere er forskningsinstitusjoner, som universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter, dessuten bedrifter og offentlige enheter med egne forskningsprosjekter eller i samarbeid med forskningsinstitusjoner. Forskningsrådet leverer også statistikk på norsk deltakelse i EU-prosjekter.

Datakilder