Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: HRCS-data fra Forskningsrådet, Kreftforeningen, RHF, EU og Stiftelsen Dam.

HRCS-data på aggregert nivå og samlet for alle norske finansieringskilder som benytter HRCS-merkesystemet.
ID:30
Leverandør:Forskningsrådet
Sist oppdatert:2023-09-01
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i