Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: Forskningsrådets HRCS

Dette datasettet inneholder aggregerte tall fra Forskningsrådet til HRCS-klassifiseringen.
ID:8
Leverandør:Forskningsrådet
Sist oppdatert:2024-06-14
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i