Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

HRCS Forskningsrådet – Søylediagram

Beskrivelse: Health Research Classification System (HRCS) klassifiserer helseforskningsprosjekter i hvilken type forskning som utføres, forskningsaktivitet, og forskningens relevans for helse og sykdom, helsekategori.

Som utgangspunkt vises resultatet i absolutte tall for prosjekter finansiert av Forskningsrådet, for siste år med tilgjengelige data.
Figuren viser helsekategori (y-akse) og forskningsaktivitet (x-akse) samlet. Velg forskningsaktivitet i venstremenyen for å se helsekategoriene fordelt på forskningsaktivitet.
Bruk filterboksene Diagramtype, Visning og Årstall for å se henholdsvis stablet eller gruppert søylediagram, resultatet vist i prosentandeler og andre år. Bruk filterboksen Figur for å se henholdsvis strålediagram eller fargediagram.