Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

HRCS Forskningsrådet – Søylediagram

Beskrivelse: Health Research Classification System (HRCS) klassifiserer helseforskningsprosjekter i hvilken type forskning som utføres, forskningsaktivitet, og forskningens relevans for helse og sykdom, helsekategori.

Som utgangspunkt viser figuren helsekategori (y-akse) og forskningsaktivitet (x-akse) samlet. Velg forskningsaktivitet i venstremenyen for å se helsekategoriene fordelt på forskningsaktivitet.
Bruk filterboksen Figur for å velge strålediagram eller fargediagram.