Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Forskningsrådet – HRCS strålediagram

Beskrivelse: Health Research Classification System (HRCS) klassifiserer helseforskningsprosjekter i hvilken type forskning som utføres, forskningsaktivitet, og forskningens relevans for helse og sykdom, helsekategori.

Strålediagrammet viser forskningsaktivitet i den innerste sirkelen og helsekategori i den ytterste sirkelen.
Bruk filterboksen Figur for å velge fargediagram eller søylediagram.