Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

HRCS Forskningsrådet – Strålediagram

Beskrivelse: Health Research Classification System (HRCS) klassifiserer helseforskningsprosjekter i hvilken type forskning som utføres, forskningsaktivitet, og forskningens relevans for helse og sykdom, helsekategori.

Som utgangspunkt vises resultatet i absolutte tall for prosjekter finansiert av Forskningsrådet, for siste år med tilgjengelige data.
Figuren viser forskningsaktivitet i den innerste sirkelen og helsekategori i den ytterste sirkelen.
Bruk filterboksene Visning og Årstall for å se henholdsvis resultatet vist i prosentandeler og andre år. Bruk filterboksen Figur for å velge henholdsvis søylediagram eller fargediagram.