Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

HRCS Forskningsrådet – Fargediagram

Beskrivelse: Health Research Classification System (HRCS) klassifiserer helseforskningsprosjekter i hvilken type forskning som utføres, forskningsaktivitet, og forskningens relevans for helse og sykdom, helsekategori.

Diagrammet viser helsekategori (x-akse) og forskningsaktivitet (y-akse) kombinert.
Styrken i fargen indikerer størrelsen på beløpet for hver kombinasjon av de to kategoriene, f.eks. hvor mye som går til underbyggende forskning om betennelse og immunsystemet.

Bruk filterboksen Figur for å velge strålediagram eller søylediagram.

Underbyggende forskn...
Årsaksforhold
Forebygging og helse...
Påvising og diagnose
Utvikling av behandl...
Evaluering av behand...
Håndtering av sykdom
Helse- og sosialtjen...AndreBetennelse og immunsystemBlodForplantning og fødselGenerell helserelevansHjernen og nervesystemetHjerneslagHjerte og karHudInfeksjonKreftLunger og luftveierMedfødte lidelserMental HelseMunnhule, mage-tarmMuskel og skjelettNyrer, urinveier og kjønnsorganSkader og ulykkerStoffskifte og hormonerØreØye