Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: EU Horisont 2020

Dette datasettet inneholder prosjektinformasjon for prosjekter med norske partnere i Horisont 2020, innenfor temaet Helse og omsorg. Utlysninger begynte i 2014, bevilgninger løper fra 2015. Settet er avgrenset til prosjekter med inngått kontrakt. Innvilget beløp er fordelt på prosjektperioden, og vises t.o.m. 2015. Data er levert fra EUs eCorda-database og bearbeidet av Forskningsrådet.
ID:11
Leverandør:Forskningsrådet
Sist oppdatert:2021-11-09
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i