Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

EUs Horisont 2020 - Bevilgning fordelt på organisasjon

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser midler bevilget til norske partnere i EUs Horisont 2020-program innenfor temaet Helse og omsorg, fordelt på organisasjon og program. Bruk filterboksene til venstre for å velge FoU-sektor. For programmenes fulle navn, se fotnote