Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: HRCS Phds

Kort beskrivelse her
ID:89
Leverandør:Forskningsrådet
Sist oppdatert:2020-04-21
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i