Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

HRCS PhDs - Søylediagram

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Dette datasettet inkluderer samtlige 485 doktorgrader avlagt i Norge i 2018 innen medisin og helsefag, uavhengig av finansieringskilde. Doktorgradene er klassifisert etter Health Research Classification System (HRCS) . HRCS klassifiserer her doktorgradsprosjektene etter de to dimensjonene - type forskning som utføres, forskningsaktivitet, og forskningens relevans for helse og sykdom, helsekategori.

Klassifiseringen av doktorgradene er gjort ved Forskningsrådet. Alle doktorgradene ble plassert med maks to forskningsaktiviteter og maks fem helsekategorier. I figurene kan du lese andelene direkte i %. Summen av hele diagrammet er 100%.